העסקאות מבוצעות בצורה מאובטחת – PCI
נתוני אשראי של הלקוח אינם נשמרים מה שמאפשר מקסימום אבטחה